Entitats i Organismes oficials

DIPUTACIÓ DE GIRONA
 
 
Tel. 972 185 000
CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA

www.cerdanya.org

Tel. 972 882 161

GENERALITAT DE CATALUNYA

www.gencat.cat

Tel. 012

HISENDA (delegació Girona)

www.minhac.es

Tel. 972 210 066

AEAT – Agència Estatal d’Administració Tributària (Delegació Girona)

www.aeat.es

Tel. 972 588 100

SEGURETAT SOCIAL (Tresoreria General -Administració Ripoll)

www.seg-social.es

Tel. 972 700 168

TRÀNSIT (Prefectura Provincial de Girona)

www.dgt.es

Tel. 972 202 950

JUTJATS DE PUIGCERDÀ

www.gencat.es/justicia

Tel. 972 884 500

CADASTRE (Gerència Territorial a Girona)

www.catastro.minhac.es

Tel. 972 225 050

CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA (Delegació Ripoll)

www.cambra.gi

Tel. 972 704 499

CORREUS

www.correos.es

Tel. 900 506 070


Entitats

FUNDACIÓ EL CASTELLOT DE BOLVIR

Adreça: Carrer de la font, 2 – 17539-BOLVIR (Girona)

Tel: 972 895 192 – bolvir@bolvir.cat

NIF G-55089734

Registre Fundacions Generalitat núm. 264

E-mail: museu@bolvir.cat

Pàgina de donacions a la Fundació


 

SOCIETAT DE CAÇADORS DE BOLVIR

Adreça: Camí Ral, 15– 17539-BOLVIR (Girona)

Tel: 972 895 001

Fax: 972 895 012

E-mail: administracio@bolvir.cat

Contacte: Salvador Bertran