Pont dels Llosers

pont llosers

PONT DELS LLOSERS

Protecció: BCIL 2012 (02/04/2012).

Estil/Època: S. XVIII.

Ubicació: Bolvir.

Coordenades: 42° 25’ 43’’ N –  1° 52’ 57’’ E.


Es tracta d’una construcció considerada, per la seva arquitectura i materials així com la seva actual funció, del segle XVIII. El pont dels Llosers està situat a la part baixa del Torrent dels Llosers, que rep aquest nom perquè a la vora hi ha diversos punts d’extracció de la llosa de pedra. Aquest pont permet a la sèquia de la Solana salvar el desnivell del Torrent dels Llosers, per la qual cosa s’hauria de considerar més un aqüeducte que no pas un pont. La sèquia de la Solana és una infraestructura d’època medieval que permet agafar l’aigua del riu Querol per a regar els prats de la solana dels municipis de Guils, Bolvir i Ger.

Aquest pont té un sòl ull amb arcada lleugerament apuntada i consta de tres parts diferenciades. El primer basament és fet de grans blocs arrodonits amb dimensions força regulars lligats en sec que descansen directament a la llera del torrent. Aquest, per hipòtesis constructiva podria haver estat el basament d’un pont més antic. Sobre aquest basament en trobem un altre de pedra seca de factura més regular, amb blocs fent cantonera. El tercer cos és el pont pròpiament dit construït amb dos tipus de materials: pedra natural del país de petites dimensions i maó massís lligat amb calç. El maó ha estat utilitzat bàsicament per a la volta de manera exclusiva. El pont presenta una barana de pedra i per damunt hi tenim una canonada de fibrociment que condueix l’aigua. És per aquest motiu que diem que el pont també té la funció d’aqüeducte.