Dades obertes

Què són les dades obertes?

És la informació posada a disposició de la ciutadania en formats estandarditzats, oberts i reutilitzables. Les dades obertes són essencials per la transparència, aportant valor públic i generació de riquesa.


DADES VISITANTS MUSEU ESPAI CERETÀNIA FINS A OCTUBRE 2021: