Església romànica de Santa Cecília

Església romànica de Santa Cecília

És l’església parroquial actual. Presenta una sola nau capçada per un absis semicircular llis que acaba amb un fris de mènsules esculturades. Té dues finestres de doble esqueixada. Al mur sud s’obre una portalada amb tres arcades en degradació, de secció rectangular, i dues més intercalades sostingudes per columnes amb capitells decorats. En conjunt, es tracta d’un edifici de fi del s. XII o inicis del s. XIII, on s’observen els afegitons d’unes capelles laterals i d’un campanar de torre d’època moderna. Té un parell de carreus de granit, per bé que en alguna zona també s’hi veuen fileres d’opus spicatum. En el Museu Nacional d’Art de Catalunya es conserva un frontal d’altar on s’hi representa la vida de Santa Cecília amb escenes ordenades en dues fileres.

Dins de l’església parroquial de Santa Cecília tenim conservat i exposat el retaule gòtic del s.XV original de la església de Nostra Senyora de l’Esperança.