Pont del Soler

Pont del Soler

Si bé ha sofert remodelacions, és segur que com a mínim ja existia a la baixa edat mitjana (s. XIII-XV), sobretot per la factura dels seus arcs. Alguns autors fins i tot han proposat un origen romà en funció dels blocs amb encoixinats que encara es poden observar en els pilars, i uns grans blocs de calcària griotte vermella o grisa, disposats plans, al seu peu, també foren interpretats com a possibles integrants de la via romana (Strata Ceretana) que travessava la plana cerdana.