Exposició pública del cens electoral i presentació de reclamacions amb motiu de les Eleccions al Congrés i Senat del 23 de juliol de 2023

Per tal de donar acompliment a l’article 24.2 i el 39.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, que regula el servei de consulta al Cens Electoral, i la relació provisional dels límits de les seccions electorals, locals i meses, respectivament, s’exposen al públic des del 5 al 12 de juny, ambdós inclosos. En virtut del que estableix l’article 41.2, no és permesa la recopilació de les dades contingudes en aquestes llistes per qualsevol mitjà, sota les responsabilitats procedents legalment, són dades de consulta i estrictament confidencials.

Durant el període d’exposició de les llistes del cens electoral qualsevol persona, en el cas que les dades electorals no siguin correctes, pot presentar una reclamació. La data de tancament del cens va ser el 27 de febrer de 2023.

Us recordem que la sol·licitud de vot per correu es pot fer del 30 de maig al 13 de juliol de 2023, online o presencialment a les oficines de correus.