Fundació El Castellot de Bolvir

FUNDACIÓ EL CASTELLOT DE BOLVIR, amb domicili al carrer de la Font, 2, del municipi de Bolvir, cp 17539, amb NIF 55.089.734, es va constituir el  3 de novembre de 2009, i està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2645.

La finalitat principal de la FUNDACIÓ EL CASTELLOT DE BOLVIR és l’excavació, recuperació i posterior museïtzació del jaciment íberorromà d’El Castellot, amb dos objectius, per una banda, la recuperació del patrimoni històric i cultural i per altra la divulgació tant en la seva vessant pedagògica, com en la sociocultural, com en la turística.

D’acord ambls resultats de les eleccions municipals convocades pel Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril, celebrades el dia 26 de maig de 2019, i d’acord amb l’article 22 dels ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ EL CASTELLOT DE BOLVIR, segons el qual l’Administració de la Fundació serà a càrrec d’un Patronat que està format per: El President, que serà el senyor Alcalde del municipi de Bolvir (Sr. Isidre Chia Trilles) i el Vice-president, que serà el Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Bolvir (Sr. Celestí Macías Llombart). Són vocals del Patronat: JLLO, OOV i EFG.