Mapa de capacitat acústica


El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha aprovat el juliol 2018, el nou Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya, un instrument normatiu d’ordenació ambiental que reflecteix les zones en les quals es divideix el territori en funció de la vulnerabilitat del medi nocturn a la contaminació lumínica, atenent, d’una banda, la necessitat de mantenir una correcta il·luminació en aquelles àrees en què es desenvolupa l’activitat humana, i, de l’altra, la protecció de la flora, de la fauna, dels ecosistemes en general i la preservació de la visió del cel a la nit. Les zones de protecció són quatre, i van des de les zones E1, que són les zones de màxima protecció, a les E4 que són les de menor protecció. En funció la zona de protecció envers la contaminació lumínica on es troba ubicada la instal·lació d’il·luminació la normativa determina el tipus i les característiques de la il·luminació que es pot instal·lar.

Les instal·lacions d’il·luminació exterior, existents amb anterioritat a l’aprovació del mapa i que passin a estar ubicades a una zona de màxima protecció, hauran d’adequar la tipologia de làmpades, en el termini de 4 anys, a làmpades de vapor de sodi o tipus LED PC-Ambre. Per la resta d’instal·lacions existents, el nou mapa no suposa cap obligació d’adequació, només en el cas d’ampliació o substitució de llums que aquests hauran de complir amb les característiques establertes en funció de la zona on es troben ubicades.

Podeu accedir al mapa a: http://sig.gencat.cat/visors/pcl.html