Calendari fiscal Bolvir
Calendari del contribuent

  • IBI urbana | rústica: 15 d’abril – 01 de juliol (50% només per a rebuts domiciliats, 100% rebuts no domiciliats). Del 2 setembre al 15 de novembre (50% restant).
  • Escombraries: 15 d’abril – 01 de juliol.
  • IVTM: 01 de febrer – 02 d’abril.
  • Aigua: Semestral.
  • IAE: Del 2 setembre al 15 de novembre.