Calendari fiscal Bolvir
Calendari del contribuent

  • IBI urbana | rústica: 15 d’abril – 15 de juny (50% només per a rebuts domiciliats). De l’1 al 15 d’octubre (50% restant).
  • Escombraries: 15 d’abril – 15 de juny.
  • IVTM: 15 de març – 15 de maig.
  • Aigua: Trimestral.
  • IAE: De l’1 al 15 d’octubre.