Pla Especial pel canvi d’ús de sistema urbanístic d’equipament comunitari (EQ.5) en edifici de titularitat pública a d’ús d’allotjament dotacional a les plantes primera i segona (EQ. AD.) en el casc urbà de Bolvir.

Pots consultar la informació a aquest apartat.

P.E. – LXII – Habitatges dotacionals antic ajuntament 1

P.E. – LXII – Habitatges dotacionals antic ajuntament 2

P.E. – LXII – Habitatges dotacionals antic ajuntament 3

P.E. – LXII – Habitatges dotacionals antic ajuntament 4

P.E. – LXII – Habitatges dotacionals antic ajuntament 5

P.E. – LXII – Habitatges dotacionals antic ajuntament 6