Edictes al BOP de Girona

Exercici: 2024 Bop: 130-0 Edicte: 5796 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació definitiva del Reglament del cementiri municipal
Exercici: 2024 Bop: 127-0 Edicte: 5642 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Informació pública de la modificació de l'Ordenança 31, reguladora del casal d'estiu
Exercici: 2024 Bop: 126-0 Edicte: 5618 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Modificació dels representants de l'Ajuntament en òrgans col·legiats
Exercici: 2024 Bop: 118-0 Edicte: 5190 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 117-0 Edicte: 5299 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Extracte de la resolució de l'Ajuntament de Bolvir de 12 de juny de 2024, de convocatòria del VI Premi anual, treball de recerca Castellot de Bolvir a alumnes de batxillerat sobre història o arqueologia a Cerdanya (Convocatòria BDNS 767657)
Exercici: 2024 Bop: 112-0 Edicte: 4850 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial del conveni entre l'Ajuntament de Bolvir i la Universitat Internacional de Catalunya
Exercici: 2024 Bop: 111-0 Edicte: 4815 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació definitiva del conveni de cessió gratuïta de mobiliari i altres elements decoratius (a precari) en favor de l'Ajuntament de Bolvir
Exercici: 2024 Bop: 110-0 Edicte: 4759 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Informació pública de la modificació de l'Ordenança núm. 36, reguladora de la taxa per la utilització del servei de la llar d'infants municipal
Exercici: 2024 Bop: 108-0 Edicte: 4653 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial del projecte de restauració, museïtzació i adequació del jaciment del Castellot
Exercici: 2024 Bop: 108-0 Edicte: 4652 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial del projecte de treballs d'excavació, consolidació i adequació al jaciment el Castellot