Edictes al BOP de Girona

Exercici: 2023 Bop: 55-0 Edicte: 1992 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Convocatòria per a la provisió del càrrec de jutge de pau titular de Bolvir
Exercici: 2023 Bop: 54-0 Edicte: 1914 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial de l'expedient de generació de crèdit 2/2023
Exercici: 2023 Bop: 51-0 Edicte: 1816 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial d'un conveni amb Surroca y Compañia SL
Exercici: 2023 Bop: 51-0 Edicte: 1815 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial d'un conveni de col·laboració interinstitucional i delegació de competències amb el Consell Comarcal
Exercici: 2023 Bop: 51-0 Edicte: 1814 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació definitiva del conveni de cooperació educativa amb la Universitat Pompeu Fabra per a la realització de pràctiques acadèmiques externes
Exercici: 2023 Bop: 49-0 Edicte: 1833 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació de la llista definitiva d'admesos i exclosos i constitució dels tribunals dels diversos processos selectius d'estabilització
Exercici: 2023 Bop: 49-0 Edicte: 1713 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2023
Exercici: 2023 Bop: 48-0 Edicte: 1811 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Correcció d'errada del temari de selecció de personal i ampliació de termini per presentar sol·licituds
Exercici: 2023 Bop: 46-0 Edicte: 1606 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial del conveni amb Serfran Cerdanya SL
Exercici: 2023 Bop: 39-0 Edicte: 1353 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la selecció d'un tècnic especialista en educació infantil (TEI) i creació d'una borsa de treball a la Llar infants de Bolvir