Edictes al BOP de Girona

Exercici: 2023 Bop: 221-0 Edicte: 9636 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovaci贸 definitiva de la modificaci贸 de l'Ordenan莽a fiscal 32, reguladora de la taxa de recollida, tractament, i eliminaci贸 d'escombraries i altres residus urbans
Exercici: 2023 Bop: 216-0 Edicte: 9362 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovaci贸 inicial de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dit n煤mero 8/2023
Exercici: 2023 Bop: 215-0 Edicte: 9283 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovaci贸 definitiva del projecte d'obra d'arranjament de voreres de la urbanitzaci贸 les Espiraltes
Exercici: 2023 Bop: 213-0 Edicte: 9428 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Inici de les operacions de delimitaci贸 dels termes municipals de Bolvir i Fontanals de Cerdanya
Exercici: 2023 Bop: 211-0 Edicte: 8977 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Contractaci贸 urgent de personal
Exercici: 2023 Bop: 209-0 Edicte: 9022 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovaci贸 inicial del pressupost general de l'Ajuntament de Bolvir i Fundaci贸 el Castellot de Bolvir i plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 209-0 Edicte: 9019 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovaci贸 inicial de modificaci贸 d'ordenances fiscals de l'Ajuntament de Bolvir
Exercici: 2023 Bop: 209-0 Edicte: 8892 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovaci贸 inicial de modificaci贸 del Reglament n煤m. 5, regulador del premi anual el Castellot de Bolvir
Exercici: 2023 Bop: 207-0 Edicte: 8974 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovaci贸 del llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos de la convocat貌ria de la pla莽a de director/a de la llar d'infants municipal, grup A, subgrup A2 i la creaci贸 d'una borsa de treball
Exercici: 2023 Bop: 207-0 Edicte: 8971 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovaci贸 del llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos de la convocat貌ria de la pla莽a de categoria de t猫cnic, grup A, subgrup A1 i la creaci贸 d'una borsa de treball