Ordenances i reglaments antics

Aquest apartat disposa de les ordenances i reglaments antics, de l’any 2012 al 2019.